Algemene gegevens

v.v. Bergentheim heeft ruim 650 leden en is met een 35+team, 5 seniorenteams, 2 zaalteams, 2 damesteams en 18 jeugdteams vertegenwoordigd in het amateurvoetbal. Daarnaast zijn er vele vrijwilligers actief binnen de jeugd- en seniorenafdeling, in het bestuur en in de diverse commissies.

Sportpark Moscou
Sportlaan 7a
7691 BJ Bergentheim
Tel. 0523 231535

Correspondentieadres:
T.a.v. J.H.Telman
Van Royensweg 24
7691 BM Bergentheim
Tel. 0523 232305

E-mail: info@vvbergentheim.nl

De ereleden van v.v. Bergentheim zijn:
T. Luisman, Kerkweg 23, Bergentheim
J. Huiskes, Kanaalweg-West 84, Bergentheim
R.J. van der Velde - van Limburg Stirumstraat 19, Bergentheim
E. Hultink - Kanaalweg oost 43, Bergentheim
A. Slot - G.K. van Hogendorpstraat 11, Bergentheim
A.J. Rosink - Meerwater 11, Hardenberg
S. Salomons - Postuum (tevens Ere-voorzitter)
H. Lotterman - Postuum