Kantinecommissie

Kantinecommissie v.v. Bergentheim

Kantinecommissie v.v.Bergentheim

De exploitatie van het Clubhuis van onze voetbalvereniging is ondergebracht in een Kantine commissie.

Voor vragen en/of opmerkingen kan er contact opgenomen worden via het algemene emailadres: kantine@vvbergentheim.nl

Functie Naam Telefoonnummer
Voorzitter Herman Bril 0523-231979
Secretaritaat Bertus Brand  
Financieel Arnoud de Lange  
Lid Piet de Jonge  

Gert Jan en Diane Snippe zijn als coördinator van de kantine het aanspreekpunt voor alle vrijwilligers.