Lidmaatschap

Als je zin hebt om te voetballen kun je contact opnemen met één van de coördinatoren. Kom anders op een trainingsavond eens een kijkje nemen en in overleg met de coördinator enkele keren zonder verdere verplichtingen meetrainen.

Aanmelden nieuwe leden


Wanneer je hierna denkt: ''Voetbal, dat is een sport voor mij'', twijfel dan niet en meld je aan via onderstaande link:

Aanmeldformulier

Kom je er niet uit of heb je vragen neem dan contact op met:


Arnoud de Lange
Brandweg 44
7771 DC Hardenberg
Tel: 0651479211
email: arnouddelange@hotmail.com
Hij kan je meer informatie geven over v.v. Bergentheim.

Nieuwe contributiebedragen per 01-07-2016

Pupil € 25,07 per kwartaal
Junior € 29,44 per kwartaal
Senior € 51,29 per kwartaal
Mini Leden € 16,38 per kwartaal
Donateurs € 10,92 per kwartaal
Vrijwilligers € 5,30 per kwartaal
Steunend lid € 16,38 per kwartaal
Leden 65 + € 8,20 per kwartaal
Als er binnen een gezin meerdere kinderen lid zijn dan betaald het derde kind de helft van de contributie en is vanaf het vierde kind geen contributie verschuldigd. Bij de genoemde bedragen is voor de spelende leden 2,00 kledinggeld opgenomen. De contributie wordt geïnd door automatische incasso. Bankrek.nr. NL 10 RABO 0324 96 10 30

De contributies worden per kwartaal geind. De inningsdata zijn oktober, januari, april en juli. De jaarcontributie voor donateurs, steunende leden en vrijwilligers wordt in oktober 2016 geïnd.

Verder uw aandacht voor het volgende:
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. Dit ligt vast in de statuten artikel 13-4. Indien u hier niet aan voldoet is het niet mogelijk om bij een andere vereniging te gaan spelen.

Het aan- en afmelden loopt via de ledenadministratie en dit dient schriftelijk te gebeuren.
(dus niet afmelden via de leider of een bestuurslid, dit kan alleen via de ledenadministratie)

Verder een vriendelijk maar dringend verzoek aan alle leden om adreswijzigingen tijdig door te geven aan de ledenadministratie.

Opzeggen en/of wijzigen

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. Dit ligt vast in de statuten artikel 13-4. Indien u hier niet aan voldoet is het niet mogelijk om bij een andere vereniging te gaan spelen.

Het aan- en afmelden van leden loopt uitsluitend via onze ledenadministratie
Verder een vriendelijk maar dringend verzoek aan alle leden: geef adreswijzigingen tijdig door aan
Dit dient schriftelijk te gebeuren bij Arnoud de Lange. Hij regelt alles richting de KNVB.
Dus niet afmelden via de leider of een bestuurslid, dit kan alleen via de ledenadministratie.

Lidmaatschap vrijwilligers

Zowel conform de statuten van de KNVB als die van de vereniging is het verplicht dat leden en functionarissen van de vereniging lid moeten worden van de KNVB. Hierdoor vallen de vrijwilligers ook onder de werking van de door de KNVB afgesloten collectieve- ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering. Bovenstaande houdt in dat ook alle jeugdleiders lid moeten zijn / worden van de vereniging en een afdracht betaalt moet worden naar de KNVB. 

Voor vrijwilligers geldt een apart (lager) lidmaatschapstarief, zie pagina Contributiebedragen v.v. Bergentheim.

Voor personen die alleen werkzaam zijn in de kantine van de voetbalvereniging is een aparte regeling getroffen.