Moscoufieten

Bij het 60-jarig jubileum van de vereniging (25 augustus 2004) is door enkele leden het initiatief genomen om voor de aankleding van het jubileumfeest een shanty-koor te vormen. Dit initiatief werd zo enthousiast ontvangen dat het koor ook na het jubileum heeft besloten om door te gaan.

Moscoufieten

Shantykoor De Moscoufieten

Ons koor telt ongeveer 45 leden. Onder (bege-)leiding van Henk Bakker en Henry Kompagnie en dirigente Anita Huiskes, wordt er 1 keer per maand gerepeteerd.
Het koor heeft al vele optredens op haar naam staan. Meestal treden we 5 a 6 keer per jaar op .

De v.v. Bergentheim vervult een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol in het dorp Bergentheim. Als voetbalvereniging zijn we bijzonder trots dat we door het shanty-koor ook op een andere wijze een positieve bijdrage leveren binnen de gemeenschap.

Indien u meer informatie wilt over “de Moscoufieten” of het shanty-koor wilt boeken kunt u contact opnemen met Gert Salomons; email adres: gertsalomons@gmail.com of via mobiel: 06-51118415