Beperkte mogelijkheid trainen met max. 4 pers vanaf 18 jaar

Mogelijkheid trainen met maximaal 4 personen vanaf 18 jaar

In tegenstelling tot de laatste Covid-19 update hebben wij als bestuur besloten vanaf O19 elftallen de mogelijkheid te bieden om in groepen van maximaal 4 spelers te trainen. Dit wil zeggen dat er per team maximaal 4 spelers tegelijkertijd op het sportpark mogen zijn (rouleren door bijv. 3x een half uur met een groep te trainen mag wel).

De keuze voor het al dan niet houden van een training ligt bij de trainer, dit kan op de reguliere trainingstijden.

Dit mag onder de volgende voorwaarden;

  • De 1,5 meter afstand moet altijd worden gehandhaafd
  • Je komt kort voor de training en vertrekt meteen weer na de training
  • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers
  • Trainingsmaterialen worden voor en na een (deel)training gedesinfecteerd

Bij het organiseren van een training draagt de trainer verantwoording voor het naleven van bovenstaande regels.

Blijf gezond allemaal,

Het Bestuur.