Evaluatie samenwerking v.v. Bergentheim en v.v. Bruchterveld

Er zijn een aantal aandachtspunten naar voor gekomen waar beide verenigingen aan zullen gaan werken.
Mede dankzij de inzet en betrokkenheid van alle spelers, ouders en overige betrokkenen hebben de clubs besloten om de samenwerking ook in het seizoen 2016-2017 voort te zetten.
Welke teams dit zullen gaan worden, word in een later stadium bekend gemaakt.
Voor de rest van het seizoen zal de samenwerking op basis van dezelfde afspraken voortgezet worden.
Zoals het nu lijkt is er geen aanleiding om aan het einde van dit seizoen een tweede enquete te houden, maar natuurlijk blijven de betrokken coördinatoren en bestuursleden de samenwerking nauwkeurig volgen.
Tevens vragen wij u zich te melden als er aandachtspunten ter verbetering zijn.