Glasvezel in Bergentheim en steun de club

Glasvezel in Bergentheim

Het bedrijf DELTA Fiber gaat bezig met de aanleg van glasvezel in de bebouwde kom van Bergentheim, mits er genoeg (minstens 35% van de woningen) aanmeldingen zijn voor de deadline van 21 april 2021. Er is inmiddels al een informatie folder verspreid naar alle huishoudens. Daarin wordt aangegeven dat u kunt kiezen uit verschillende providers.
Kiest u voor Caiway of Delta dan zit daar een zgn. clubactie aan gekoppeld die zowel voor u privé als voor het verenigingsleven in Bergentheim lucratief is. Als u zich aanmeldt via onderstaande links krijgt u een 25 euro cashback van de provider en de provider doneert 50 euro voor de club. 
De aanmelding is verder exact hetzelfde als wanneer u zich rechtstreeks bij de provider aanmeldt, alleen krijgt u 25 euro korting en u steunt het lokale verenigingsleven. Het gedoneerde bedrag wordt verdeeld over de clubs/verenigingen in Bergentheim.

Kiest u voor Caiway of Delta, steun dan uzelf en het verenigingsleven via onderstaande links:
Aanmelden voor Caiway.
Aanmelden voor Delta.

Let op: deadline is 21 april 2021

Deze actie is op poten gezet in samenwerking met het Plaatselijk Belang Bergentheim.

Plaatselijk Belang Bergentheim (PBB) zit hier als volgt in:

  • PBB wil de bewoners graag attenderen op deze unieke/eenmalige mogelijkheid om aangesloten te kunnen worden op het glasvezel netwerk.
  • PBB ondersteund dit initiatief en helpt DELTA Fiber daarbij om dit onder de aandacht te brengen.
  • PBB gaat niet over de inhoud. Voor vragen betreffende de inhoud van de aanbieding moet u niet bij PBB zijn maar bij DELTA Fiber zelf, welke via allerlei promotie en informatie activiteiten de aanleg van glasvezel met de voor- en nadelen onder de aandacht brengt.
  • PBB treedt op als verzamelpunt voor de donaties via bovengenoemde clubactie links.
  • PBB en gaat het gedoneerde geld zo eerlijk mogelijk verdelen over de verschillende verenigingen.

Clubactie informatie

Waar gaat straks het gedoneerde bedrag via deze clubactie naar toe?
PBB werd door DELTA Fiber geattendeerd over deze clubactie mogelijkheid. Er was geen tijd om af te stemmen met alle verenigingen in het dorp en daarom heeft PBB eerst een kort overleg gehad met de voetbal als grootste vereniging en de sporthal als vertegenwoordiging van meerdere verenigingen in de sporthal om af te stemmen hoe we dit aan kunnen pakken. Daar is het volgende uitgekomen:

  • We combineren de clubactie voor alle verenigingen met de uitleg op de site van PBB (deze pagina).
  • De opbrengst voor de clubactie is bedoeld voor alle verenigingen (groot en klein) in het dorp.
  • De opbrengst wordt verzameld door PBB.
  • Als een vereniging hiervoor in aanmerking wil komen, moet deze zich hieronder aanmelden voor dezelfde deadline: 21 april 2021
  • Een vereniging kan dan de clubactie promoten op hun eigen manier (website, social media) met een link naar deze pagina of dezelfde links naar Caiway of Delta zoals hierboven aangegeven

PBB verdeeld de opbrengst zo eerlijk mogelijk over de aangemelde verenigingen. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de grootte van de vereniging en naar de inspanning die de vereniging verricht heeft om deze clubactie te promoten. 

Dus laat deze kans om je kas te spekken niet schieten; meldt je aan en help mee om deze clubactie te promoten.