Green Pride TOTO voor zaterdag 14:30 inleveren

Heb je nog geen formulier ingeleverd of ingevuld?
Doe dit dan snel! Vul deze in en lever deze voor aanstaande zaterdag 14:30 uur in!

Ook dit jaar is er weer een TOTO. 

De kosten zijn wederom 3 euro net als voorgaande jaren. Deze kunnen worden betaald bij Theun Luisman

In de bijlage zitten twee bestanden.

  • Het bestand Green_Pride_toto_2017_2018 is om te printen en met de pen in te vullen. Deze kan ingevuld ingeleverd worden bij Theun Luisman
  • Het bestand Invulformulier TOTO is om in te vullen op de computer. Deze kan gemaild worden naar: martinbanthum@gmail.com

Als je er voor kiest om via de computer in te vullen is het volgende belangrijk:

  • In kolom K1 vul je je naam in
  • Hieronder vul je je voorspellingen in voor dit seizoen
  • Waar antwoord is ingevuld geef je antwoord op de vragen die links daarvan staan. Antwoord haal je weg en daar zet je je antwoord neer.
  • Sla het bestand op en mail deze naar: martinbanthum@gmail.com en lever de 3 euro in bij Theun Luisman.