Hervatten trainingsactiviteiten Jeugd (update)

Vorige week heeft de overheid besloten de coronamaatregelen inzake het sporten voor de jeugd te versoepelen. Dit is natuurlijk goed nieuws voor onze jeugdteams die daardoor weer (deels) kunnen starten met trainen. Onze jeugdcommissie is hiermee aan de slag gegaan en is hiervoor een trainingsschema aan het opstellen.

Vanaf woensdag 29 april gaan we starten met de trainingsactiviteiten voor de hele jeugd, dus vanaf de voetbalschool t/m JO19. Of deze trainingen ook doorgang kunnen vinden is daarbij wel afhankelijk van beschikbaarheid van trainers/begeleiders en uiteraard voldoende animo.

Voor de jeugd t/m Jo13 kunnen de training normaal worden opgepakt. Voor de oudere jeugd geldt dat de 1,5 meter regel gehandhaafd moet blijven. Dit zal betekenen dat er aangepast getraind moet worden.

Zodra het schema gereed is zal deze gedeeld worden met de trainers en/of coördinatoren, deze zullen de communicatie verzorgen richting de spelersgroepen. BUITEN DIT TRAININGSSCHEMA IS HET SPORTPARK GESLOTEN.

Ouders die hun kinderen naar het sportpark brengen willen wij vragen hun kinderen bij de ingang/parkeerplaats af te zetten en daar ook weer op te halen. De allerjongste pupillen kunnen afgezet en opgehaald worden bij het speeltuintje op het sportpark.

Wij willen een ieder vragen zich aan het geldende protocol van NOC*NSF te houden en elkaar hier op aan te spreken, dit is een voorwaarde om het sportpark open te kunnen houden. Tijdens de trainingen zal een coördinator aanwezig zijn als aanspreekpunt en voor controle op naleving van de regels.
Daarnaast natuurlijk heel veel plezier gewenst op ons prachtige sportpark.
Hierbij een LINK naar het volledige meest actuele protocol van het NOC*NSF, hieronder de belangrijkste maatregelen;
• gebruik je gezond verstand
• blijf thuis bij de volgende symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• douche thuis en niet op de sportlocatie;
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.