Kantine clubcard

Beste leden,


Sinds vorig jaar werken wij in de kantine met het kassasysteem. Dit bevalt prima. Hieraan gekoppeld zijn de clubcards. Door de clubcards is het betalingsgemak groter geworden en gaat het afrekenen sneller, waardoor er minder lang gewacht hoeft te worden aan de bar. Om de clubcard nog meer te promoten wordt er in de maand september een actie opgestart. Wie in deze maand een clubcard aanvraagt aan de bar (gratis) en hier € 20,-- opzet krijgt eenmalig € 5,-- bonus!!! Een nieuwe mogelijkheid voor clubcardhouders is om, vanaf september, te betalen met je mobile telefoon, middels het uitlezen van een QR code bij de bar. Het opwaarderen van je clubcard kan via ideal en via de kassa aan de bar.
Een andere vernieuwing die komend seizoen wordt ingevoerd is de clubcard voor de vrijwilligers. De munten zullen grotendeels verdwijnen en plaatsmaken voor een clubcard. Voor de gebruikers verandert er niet zoveel. In plaats van het inleveren van munten laat je nu de kaart scannen. Ook dit scheelt weer een aantal acties voor de mensen achter de kassa. Hierover hoort u/leest te zijner tijd meer.

Namens de kantinecommissie Herman Bril.

 

In het menu onder het tabje Club zaken staat hoe de clubcard opgeladen kan worden.