Ledenvergadering 2020

Ledenvergadering 2020

Helaas hebben we i.v.m. de geldende corona maatregelen onze jaarlijkse ledenvergadering nog niet kunnen houden. We hadden dit heel graag fysiek willen doen omdat we denken dat een digitale vergadering niet optimaal is. Omdat we de vergadering toch moeten houden hebben we in onze laatste bestuursvergadering afgesproken dat we dat gaan doen op maandag 22 maart 2021. Mocht het dan nog zo zijn dat we niet fysiek in de kantine bij elkaar kunnen komen dan gaan we een digitale versie organiseren op dat moment. We zullen daar tijdig over communiceren.

Het bestuur wenst iedereen goede en gezonde feestdagen toe en hopelijk kunnen we elkaar weer snel ontmoeten op ons mooie sportpark.

Met sportieve groet,

Bestuur v.v. Bergentheim