Overhandiging presentatiepakken Dames 2

Zaterdag 18 januari heeft de officiële overhandiging plaatsgevonden van de prachtige presentatiepakken voor onze Dames 2 elftal.

De BBQ Chef en Varkenshandel Dijk werden hiervoor bereid gevonden om deze pakken gezamenlijk beschikbaar te stellen. Als v.v. Bergentheim zijn we hier natuurlijk ontzettend trots op.

Onze vereniging kent maar liefst drie dames teams. Ook ons 2e dames team o.l.v. trainer Bert Hofsink, lopen er nu op de wedstrijddagen, als professionals bij.

De BBQ Chef bij monde van Jeroen Dankelman en Bianca Dijk van Varkenshandel Dijk, werden uiteraard hartelijk bedankt voor deze mooie geste. Uiteraard konden de daarbij behorende bloemen, niet ontbreken.