Secretaris Technische Commissie

De TC is op zoek naar een secretaris voor de administratieve ondersteuning van de commissie.
Profielschets:
• Betrokken bij de vereniging en de voetbalsport;
• Werkt nauwkeurig en gestructureerd
• Is taalvaardig in woord en geschrift
• Stelt zich positief op en werkt plezierig samen met anderen;
• Communiceert duidelijk en tijdig;

Bij de functie horen onderstaande taken en verantwoordelijkheden:
• Verzorgen van agenda, notulen en beheren van actielijst, besluitenlijst en jaarplan;
• Kennisnemen van voorschriften KNVB en werken met Sportlink;
• Ondersteuning bieden aan wedstrijdsecretarissen en daar aanspreekpunt voor binnen de TC;
• Beheer mailbox van de TC en verspreiding van de binnen gekomen berichten;
• Verwerking van besluiten in plannen, handboeken;
• Draagt zorg voor goede archivering van de stukken in Dropbox;
• Bepaald mede het beleid van de technische commissie;
De verwachte tijdsinvestering zal gemiddeld neerkomen op 2 tot 4 uur per week