Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Op maandag 3 oktober 2016 houdt Voetbalvereniging Bergentheim haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden in het clubhuis ‘de Corner’ en begint om 20:00 uur. Hierbij worden alle leden van harte uitgenodigd om bij deze algemene ledenvergadering aanwezig te zijn. De agenda ziet er als volgt uit:
Opening
Notulen vorige vergadering (29 september 2015) *
Jaarverslag Secretaris 2015/2016*
Mededelingen van het bestuur
Presentatie jaarverslag
Voetbalvereniging
Stichting Sportpark Moscou
Verslag kascontrole
Pauze
Presentatie Begroting vereniging en stichting
Rondvraag
Sluiting

* De notulen van de algemene ledenvergadering 2015 en het jaarverslag 2015/2016 liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Wilt u bij binnenkomst de presentielijst tekenen?

Bestuur v.v. Bergentheim