Van de Bestuurstafel

Beste leden, 

De coronacrisis ligt nog niet achter ons. De competities en trainingen voor senioren zijn nog niet hervat.  

 

Ledenvergadering 

Het seizoen 2019-2020 ligt al een hele tijd achter ons en tot op heden hebben wij dit nog niet afgesloten doormiddel van een ledenvergadering.  

Door de huidige situatie en onduidelijkheden over de toekomst hebben wij besloten om de ledenvergadering niet nu te houden. Wij denken dat ondanks een eerdere toezegging om de vergadering digitaal te houden dit toch niet wenselijk is. We denken dat we dan te weinig betrokkenheid krijgen. We stellen daarom de jaarvergadering uit tot op het moment dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen in onze kantine.   

 

Als bestuur willen wij wel transparant zijn over het gevoerde beleid en bieden daarom de mogelijkheid aan, voor leden, om het jaarverslag en het financiële verslag over het seizoen 2019-2020 en de begroting voor 2020/2021 in te zien. Wie dit wil vragen wij om zich aan te melden via secretariaat@vvbergentheim.nl  

Wanneer wij aanmeldingen ontvangen plannen wij een avond waar wij deze verslagen dan individueel presenteren aan de belangstellende.  

 

Wij hopen op uw/jouw begrip voor het uitstellen van de jaarvergadering. 

 

Contributie 4e kwartaal 2020-2021 

We hebben als bestuur gesproken over onze trouwe leden en donateurs die contributie betalen en sponsoren die ook de club trouw blijven in deze tijd.  

Alhoewel we ook in de huidige omstandigheden een gezonde vereniging zijn heeft het bestuur besloten om toch de laatste contributietermijn van 2020-2021 te incasseren.  

We sluiten het seizoen vervolgens af en komen in de loop van volgend seizoen met een bericht of en hoe wij de leden willen compenseren. Wij hebben dan in beeld hoe de vereniging er financieel voor staat. De overheid heeft verschillende subsidies beschikbaar gesteld maar wij komen als vereniging niet voor alle subsidies in aanmerking.  

Er zijn recent nieuwe regelingen beschikbaar gekomen en op dit moment wordt er in beeld gebracht waar de vereniging voor in aanmerking komt. 

Om die reden hebben wij het besluit voor compensatie voor ons uitgeschoven. 

 

Met vriendelijke sportgroeten,

Hoofdbestuur v.v. Bergentheim