Verloedering Sportpark!

Voetbalvrienden en ouders, we krijgen signalen dat ons sportpark niet altijd gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. Het is begrijpelijk en ook toegestaan dat het kunstgrasveld gebruikt wordt om een partijtje te voetballen als er geen andere activiteiten zijn. Het is echter niet de bedoeling om rotzooi op het veld achter te laten. Verder is het ons ter ore gekomen dat toevallige voorbijgangers met een grote mond worden onthaald. 

 

Als bestuur willen we duidelijk maken dat dit absoluut niet de bedoeling is. We hebben een mooi sportpark en willen dat graag zo houden. Iedereen kan daar gebruik van maken maar wel in achtneming van de geldende fatsoensregels. Dit betekent, rommel opruimen en geen grote mond tegen andere mensen. We hopen dat iedereen zich daaraan wil houden. We vragen ook om ouders van kinderen die gebruik maken van het sportpark om eens bij hun kinderen te informeren naar de gang van zaken. 

 

We hopen dat we deze signalen niet weer krijgen en dat daardoor iedereen met plezier naar Moscou kan komen.