Verzekeringen voor leden en vrijwilligers

Tijdens het beoefenen van de sport, maar ook bij vervoer naar een uitwedstrijd of het bezoeken van de vereniging zijn er risico’s waar je als lid mee te maken kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeluk, ongelukkige botsing met een tegenstander in het veld of schade als gevolg van een ander plotseling onheil. Dit is zeer vervelend en helemaal als het blijvend letsel tot gevolg heeft.

Wat is er wel en niet verzekerd en moet je de risico’s zelf regelen of zijn daar verzekeringen voor vanuit de vereniging of KNVB ? Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering werd hier een vraag over gesteld en het leek ons een goed idee om hier via de website meer duidelijkheid over te geven.

Onderstaande risico’s zullen we nader toelichten.
Aansprakelijkheid
Ongevallen
Ziektekosten
Schade tijdens vervoer

Aansprakelijkheid
Dit risico is door de KNVB collectief verzekerd, maar daarnaast heeft de vereniging een eigen aansprakelijkheidsverzekering in verband met het eigen risico en de uitsluiting van schade door een legionella besmetting. In onderstaand dekkingsoverzicht kunt u meer lezen over de collectieve verzekering vanuit de KNVB.

Ongevallen
Vanuit de KNVB geldt hier een collectieve verzekering voor. De vereniging heeft hier aanvullend geen verzekering voor geregeld. Bij het plaatsvinden van een ongeval kan dit overlijden tot gevolg hebben of kunnen er kosten gemaakt worden i.v.m. medische zorg of invaliditeit. De uitkering bij blijvende invaliditeit is afhankelijk van de mate van invaliditeit en het verzekerde bedrag. In de bijlage onderaan wordt meer informatie gegeven over de collectieve verzekering.

Ziektekosten
Voor de kosten van medisch herstel in een ziekenhuis of het bezoeken van een huisarts dient in eerste instantie de eigen zorgverzekering aangesproken te worden. Het eigen risico is daarbij niet verzekerd op de ongevallenverzekering en het zal per situatie verschillen of deze verhaald kan worden. Het bezoeken van een huisartsenpost of huisarts valt niet onder het eigen risico van de zorgverzekering. Het vervoer per ambulance en medische zorg in een ziekenhuis vallen wel onder het eigen risico.

Schade tijdens vervoer
Hierbij maken we een onderverdeling in schade aan het eigen voertuig of schade aan het voertuig van derden en schade aan de inzittenden. De schade aan motorrijtuigen van derden is verzekerd op de eigen autoverzekeringspolis. Dit kan ook gelden voor schade aan het eigen voertuig en dit is terug te zien op de autopolis onder volledig casco (allrisk). Verlies in no-claimkorting kan niet verhaald worden op de vereniging.
Schade aan de inzittenden van de auto is op de WA-dekking van de auto ook verzekerd als de bestuurder van het voertuig aansprakelijk is voor het ongeval. Ook kan dit mogelijk verhaald worden op een derde partij. Wel raden wij het iedereen aan de dekking “schade inzittenden” mee te verzekeren op zijn of haar autopolis. Hiermee is het risico in ieder geval beter afgedekt en wordt de schade uitgekeerd ook als het nog niet bekend is wie er precies aansprakelijk is.

Vrijwilliger ?
Ben je vrijwilliger binnen de gemeente Hardenberg kijk dan ook eens op de volgende link voor meer informatie over verzekeringen die geregeld zijn vanuit de gemeente: https://www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/vrijwilligers/vrijwilligersverzekering/

Voor al bovenstaande risico’s is het raadzaam contact op te nemen met uw eigen verzekeringsadviseur en samen te bekijken of u voldoende verzekerd bent.