Ledenvergadering 21/22

Afgelopen maandag heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden in de kantine. De voorzitter Bert Nijenhuis mocht meer dan 50 personen welkom heten. Na het welkom werd er eerst een minuut stilte gehouden voor de in het afgelopen jaar overleden leden, Jan Nijenhuis, Willy v.d. Weide en Derk Lotterman. Op deze vergadering hebben we teruggekeken op het seizoen 21/22.

De secretaris blikte in het jaarverslag ook terug. In het seizoen 21/22 hadden we nog veel te doen met alle regels rond de coronapandemie. Hopelijk krijgen we daar dit seizoen niet weer mee te maken.

De penningmeester lichtte de cijfers en de begroting toe. Gelukkig hebben we veel trouwe leden en sponsoren. We konden daarom het seizoen positief afsluiten. De verwachtingen voor dit seizoen zijn heel anders. De energieprijzen dwingen ons om na te denken hoe we de begroting sluitend kunnen krijgen en houden. Door o.a. het instellen van een werkgroep die naar het energiegebruik gaat kijken hopen we hier grip op te krijgen.

In deze vergadering hebben we ook kunnen horen wat enkele commissies zoal doen binnen onze vereniging. Als eerste kreeg Bert Jonkeren het woord. Hij vertelde ons wat de kantinecommissie allemaal doet om de boel draaiende te houden. Vrijwilligers om mee te helpen zijn natuurlijk altijd welkom. Daarna kreeg Martin Bril het woord, hij lichtte toe wat de PR commissie zoal doet en wie zich daar voor inzetten. Achter de schermen gebeurt heel veel om alles up to date te houden. Martin is ook nog betrokken bij de activiteitencommissie. Hij gaf ons een inkijk in de activiteiten die in het komende seizoen zullen plaatsvinden.

Als vereniging mogen we heel blij zijn met alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze vereniging.

Aan het einde was er een bestuursverkiezing. Alwin Altena stopt als penningmeester, hij werd door de voorzitter bedankt voor zijn inzet. Gelukkig hebben we ook een vervanger kunnen vinden, Riorden Knol neemt met instemming van de vergadering zijn taken over. Maureen zal hem daarbij assisteren. We wensen hem veel succes en plezier toe met deze taak.

De voorzitter bedankte iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sloot de vergadering.