Spelerspas

Vanaf het seizoen 2006/'07 moeten alle spelende KNVB-leden vanaf de D-pupillen in het bezit zijn van een spelerspas.

Algemene informatie spelerspas

Het mag duidelijk zijn: de spelerspas moet de sportiviteit op en rond de velden verhogen. Het is niet meer mogelijk een valse naam op te geven of een ongerechtigde speler op te stellen. Met de spelerspas, die de grootte heeft van een creditcard en is voorzien van een pasfoto, kun je aantonen dat je lid bent van de vereniging en dat je geregistreerd staat bij de KNVB. Indien spelers geen pas kunnen overleggen mogen zij niet spelen. Controle van de passen gebeurt voor de wedstrijd door scheidsrechters in het bijzijn van de aanvoerders/leiders. Bij twijfel kan de scheidsrechter, in het bijzijn van beide aanvoerders/leiders, controleren of de foto's op de spelerspassen overeenkomen met de betreffende spelers.

De scheidsrechter en de aanvoerders kunnen met behulp van de spelerspas van de voetballers een aantal belangrijke zaken controleren:

  • De identiteit van de speler
  • Of de speler lid is van de KNVB
  • Of de speler geregistreerd staat als spelend lid van de voetbalvereniging die is aangesloten bij de KNVB
  • Of de speler in de betreffende leeftijdsklasse mag uitkomen. Doet er bijvoorbeeld geen B-junior mee bij C?
  • Of het wedstrijdformulier correct is ingevuld. Komen de gegevens op het formulier overeen met de gegevens op de spelerspassen en staan de juiste spelers op het veld?


Indien een speler dispensatie heeft gekregen voor het uitkomen in een bepaald elftal moet de verklaring waaruit deze dispensatie blijkt gelijktijdig met de spelerspas getoond worden.

Geen pas = NIET spelen !

Regels spelerspas

Verplichte controle door scheidsrechters
Het bestuur amateurvoetbal heeft besloten dat het controleren van de spelerspassen een verplichte taak van de scheidsrechters is. Als de scheidsrechter onvoldoende of onzorgvuldig de passen controleert, kunnen de leiders daar direct na de wedstrijd een aantekening van maken op het wedstrijdformulier. Dit zal vervolgens worden voorgelegd aan de tuchtcommissie. De KNVB zal naar alle scheidsrechters de Handleiding spelerspas scheidsrechters versturen. Hierin staan de richtlijnen voor de controle van de spelerspassen.

Tijdstip en plaats controle van de passen
De controle van de spelerspassen vindt minimaal een kwartier voor de wedstrijd plaats. Dit gebeurt in een afgesloten ruimte naar keuze van de scheidsrechter, zoals de bestuurskamer of kleedkamer. Controle vindt nooit op het veld plaats. Uiteraard zijn beide aanvoerders/begeleiders bij de controle aanwezig.

Wisselspelers
Wisselspelers komen achteraf op het wedstrijd formulier te staan. Pas dan dienen de passen van betreffende spelers gecontroleerd te worden. Passen van de wisselspelers kunnen natuurlijk altijd vooraf aan de scheidsrechter worden gegeven. De scheidsrechter kan ze dan direct na de wedstrijd controleren. Het is nooit toegestaan het spel stil te leggen voor de controle van de pas tijdens de wedstrijd.

Relatienummer op wedstrijdformulier
Op de wedstrijdformulieren wordt nog vaak de geboortedatum van een speler ingevuld. Dit is niet correct. In alle gevallen moet het relatienummer van betreffende speler worden vermeld.

Ondertekening wedstrijdformulier na de wedstrijd
Beide aanvoerders/begeleiders en de scheidsrechter dienen ná de wedstrijd het wedstrijdformulier te ondertekenen. Pas dan staan alle aantekeningen op het wedstrijdformulier en is het klaar voor ondertekening. Er moet dus twee keer getekend worden, voor én na de wedstrijd!

Deelname aan tweede wedstrijd
Spelers die tijdens een wedstrijd naar een andere wedstrijd moeten, dienen hun spelerspas mee te nemen. Voorafgaand aan de wedstrijd moet de aanvoerder/begeleider dit kenbaar maken aan de scheidsrechter, zodat afspraken gemaakt kunnen worden om de pas ook bij de tweede wedstrijd te kunnen tonen.

Onvoldoende spelers = niet opkomen
Een wedstrijd kan niet aanvangen als blijkt dat minder dan zeven spelers hun spelerspas kunnen tonen. De spelers zijn dan immers niet-speelgerechtigd. De tuchtcommissie zal dit behandelen als “niet spelen door schuld”, met alle eventuele tuchtrechtelijke gevolgen van dien.

Overschrijvingen
Spelers die zich met goedkeuring van het bondsbureau tijdens het seizoen van vereniging A naar vereniging B laten overschrijven, zijn speelgerechtigd als zij in het bezit zijn van een nieuwe spelerspas. De overschrijving wordt pas verleend als de oude spelerspas is ingeleverd.

Fotokopieën ongeldig
Fotokopieën zijn niet toegestaan. Alleen de originele spelerspas dient als officieel identificatiemiddel. Fotokopieën of andere passen, zoals een rijbewijs, zijn absoluut niet geldig. Hiermee kunnen spelers dus niet deelnemen aan de wedstrijd.

Ledenmutaties en blanco formulieren
Voor nieuwe leden ontvangen de verenigingen wekelijks nieuwe fotoformulieren met daarin geïntegreerde tijdelijke spelerspassen. Afhankelijk van de inleverdatum kan er tussen het doorgeven van de mutatie en het ontvangen van het formulier een speelweekend zitten.

Diefstal of verlies

In geval van diefstal of verlies dient een nieuwe pas aangevraagd te worden met een speciaal hiervoor ontwikkeld formulier. Deze is verkrijgbaar op het districtskantoor.

Kosten

Het aanmaken van de voetbalpas kost € 2,50 per pas. De kosten van de eerste spelerspas wordt door de voetbalvereniging gedragen.