Trainingstijden en velden

Aan het begin van elk seizoen wordt met veel energie een planning gemaakt om alle trainingen op een zo gunstig mogelijk tijdstip te plannen. Ieder team binnen de vereniging heeft de mogelijkheid om twee maal per week te trainen. Uiteraard doen we ons uiterste best om aan alle wensen m.b.t. de trainingstijden te voldoen.

Trainingstijden en -velden

Er gelden echter een aantal regels waarvan we u graag op de hoogte brengen:

Wijzigingen in trainingstijden of velden zijn alleen mogelijk na goedkeuring van de tc. een verzoek tot wijziging kan ingediend worden via tc@vvbergentheim.nl
Het laatste team dat op een avond gebruik maakt van een veld op donderdagavond zorgt ervoor dat het veld vrij gemaakt wordt van verplaatsbare doelen.
Kleedkamer 3 t/m 8 zijn beschikbaar voor omkleden en douchen tijdens de trainingsavonden.
Zie voor verdere regels omtrent gebruik sporpark inclusief velden en kleedkamers de website.

Bekijk de bijlage voor de indeling van trainingstijden en -velden voor het seizoen 2016-2017