Verzekering, diefstal en schade

Alle leden van v.v. Bergentheim, met uitzondering van de donateurs, zijn middels de bondscontributie verzekerd bij de KNVB. Het betreft hier een aanvullende collectieve verzekering.

Verzekeringen, diefstal en schade

Mocht uzelf, of uw zoon / dochter, letsel of schade oplopen tijdens een training of wedstrijd, dan wil dat niet zeggen dat er altijd uitgekeerd wordt. Dit vanwege het aanvullende karakter van de verzekering. U dient echter wel altijd een schadeformulier in te vullen. Deze schadeformulieren liggen in “de bestuurskamer” of zijn verkrijgbaar bij de penningmeester van de vereniging. U moet het formulier binnen 48 uur weer inleveren bij de penningmeester.

Bij diefstal of vermissing dient u zelf aangifte te doen bij de politie. Gelieve het echter wel te melden bij de penningmeester van het bestuur.
v.v. Bergentheim is niet aansprakelijk voor diefstal en schade. De kleedkamers kunnen door de leider(s) worden afgesloten. Het advies: laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer en sluit deze af.