Informatie bijeenkomst leider en trainers

Seizoen 2023/2024 is weer van start gegaan en de eerste bekerwedstrijden en competitie duels zijn inmiddels gespeeld.

Alle jeugdleiders en jeugdtrainers hebben een uitnodiging ontvangen om bij de informatieavond aan te sluiten, hier is door een ruime groep gehoor aan gegeven.

Een aantal punten kwamen aan bod, denk hierbij aan:

  • pasjes beleid
  • regels rondom gedrag jongeren in en rondom de kleedkamer en veld.
  • was- en kledingvoorschriften
  • was- en rijschema
  • ondersteuning van hoofd opleiding ( Niek Nijenhuis)
  • sociale veiligheid

Sociale veiligheid een actueel thema tegenwoordig, ook bij onze vereniging. Daarom hebben wij gemeend in gesprek te moeten gaan met wijkagent Dennis Jurgens en onze vertrouwens personen Jan Huisjes en Hilly de Vries. Wat zijn onze plichten als vereniging in bepaalde situaties en wat kunnen we als preventie doen.

Ook zijn we dit seizoen begonnen met een hoofd opleiding, dit in de persoon van Niek Nijenhuis. Niek zal vooral de wat minder ervaren leiders en trainers helpen, denk hierbij aan oefenstof voor trainers maar ook wat te doen bij situaties waarbij je als trainer/leider het even niet meer weet. Een kind wat buiten de groep valt, pestgedrag, enz. Niek heeft een pedagogische achtergrond en is voor iedereen bereikbaar.

Wij hopen met deze informatieavond duidelijkheid te geven aan leiders en trainers. En te zorgen voor een stukje veiligheid naar onze leden toe. We hopen dan ook op een sportief en succesvol seizoen.

Anja Steen
Voorzitter Technische Commissie.