Aanmeldformulier

Hieronder genoemde geeft zich op als lid van de voetbalvereniging Bergentheim

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: V.V. Bergentheim
om een bedrag af te schrijven van:


CAPTCHA Image

Door uw aanmelding te verzenden gaat u akkoord met afschrijving van de contributie bedragen en bevestigt u dat bovenstaande informatie correct is.

Hij/Zij verplicht zich hierbij het gehele seizoen lid te blijven en contributie te betalen. Zonder tegenbericht blijft dit de daarop volgende seizoenen ook van kracht. Tevens wordt van leden (ouders) verwacht dat men zich inzet voor de vereniging indien de situatie erom vraagt.

Opzeggen van het lidmaatschap moet geschieden in de maand april voorafgaande aan het nieuwe seizoen, bij de penningmeester van de vereniging:

Arnoud de Lange
Brandweg 44
7771 DC Hardenberg
0651479211