GEBRUIKSREGELS KUNSTGRASVELD

  • Op het veld is het verboden te roken.
  • Er mag geen glaswerk worden meegenomen op het veld.
  • Etenswaren, met name kauwgom, is verboden op het kunstgrasveld.
  • Publiek dient tijdens de wedstrijden buiten de afrastering te staan.
  • In verband met overmatige slijtage is het niet toegestaan om met stalen noppen te spelen of te trainen.
  • Voordat men het veld betreedt en na afloop van de wedstrijd of training dienen de schoenen te worden gereinigd op de daarvoor bestemde borstels.

GEBRUIK IN DE WINTER

Op de bestuursvergadering van 1 maart 2005 is er een besluit genomen over het bespelen van het kunstgras onder winterse (sneeuw) omstandigheden. Dit besluit is genomen in overleg met de leverancier “Edelgras“ en is tevens doorgegeven aan de gemeente.

Het besluit luidt als volgt:
“Op het kunstgras wordt niet gespeeld en getraind als het veld bedekt is met sneeuw en ijzel.”
Trainers en leiders dienen zich hieraan te houden want het is een behoud van het veld voor de langere termijn.