VERZEKERINGEN, DIEFSTAL EN SCHADE

Mocht uzelf, of uw zoon / dochter, letsel of schade oplopen tijdens een training of wedstrijd, dan wil dat niet zeggen dat er altijd uitgekeerd wordt. Dit vanwege het aanvullende karakter van de verzekering. U dient echter wel altijd een schadeformulier in te vullen. Deze schadeformulieren liggen in “de bestuurskamer” of zijn verkrijgbaar bij de penningmeester van de vereniging. U moet het formulier binnen 48 uur weer inleveren bij de penningmeester.

Bij diefstal of vermissing dient u zelf aangifte te doen bij de politie. Gelieve het echter wel te melden bij de penningmeester van het bestuur.
v.v. Bergentheim is niet aansprakelijk voor diefstal en schade. De kleedkamers kunnen door de leider(s) worden afgesloten. Het advies: laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer en sluit deze af.

VV Bergentheim vindt het belangrijk dat er een zekere mate van veiligheid is rondom het sporten. Dat begint in eerste instantie bij de sporter zelf. Daarnaast spelen ouders/verzorgers ook een rol door kinderen te wijzen op gevaren die onder andere aanwezig kunnen zijn als er naar Sportpark Moscou wordt gefietst. Zeker bij de donkere avonden vinden wij het belangrijk dat ouders/verzorgenden toezien op goede verlichting op de fiets van de kinderen en op andere zichtbare elementen zoals bijvoorbeeld veiligheidshesjes.

Als er echter wat mis gaat bij de vereniging heeft de vereniging de mogelijkheid om een beroep te doen op verzekeringen. Allereerst heeft ze zelf een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ook kan ze een beroep doen op een verzekeringspakket van de KNVB en van de gemeente. Een verwijslink ziet u hieronder staan. De regel is dat een sporter op deze verzekeringen aanspraak kan doen vanaf het moment dat van huis vertrokken wordt tot het moment dat een sporter na een activiteit weer thuis is. Let er echter wel op dat er altijd sprake is van aanvullende verzekeringen en dat er eerst verhaal gedaan wordt op uw eigen verzekeringen.


KNVB:   https://www.knvb.nl/assist-bvestuurders/regels-amp%3B-bepalingen/juridisch/verzekeringen

Gemeente:  https://hardenberg.nl/inwoners/zorg/vrijwilligers/vrijwilligersverzekering

Een nadere toelichting:

Verzekeringen vanuit de vereniging en KNVB

Tijdens het beoefenen van de sport, maar ook bij vervoer naar een uitwedstrijd of het bezoeken van de vereniging zijn er risico’s waar je als lid mee te maken kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeluk, ongelukkige botsing met een tegenstander in het veld of schade als gevolg van een ander plotseling onheil. Dit is zeer vervelend en helemaal als het blijvend letsel tot gevolg heeft. 

Wat is er wel en niet verzekerd en moet je de risico’s zelf regelen of zijn daar verzekeringen voor vanuit de vereniging of KNVB ? Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering werd hier een vraag over gesteld en het leek ons een goed idee om hier via de website meer duidelijkheid over te geven.

Onderstaande risico’s zullen we nader toelichten.

  • Aansprakelijkheid
  • Ongevallen
  • Ziektekosten
  • Schade tijdens vervoer

Aansprakelijkheid
Dit risico is door de KNVB collectief verzekerd, maar daarnaast heeft de vereniging een eigen aansprakelijkheidsverzekering in verband met het eigen risico en de uitsluiting van schade door een legionella besmetting. In onderstaand dekkingsoverzicht kunt u meer lezen over de collectieve verzekering vanuit de KNVB.

Ongevallen
Vanuit de KNVB geldt hier een collectieve verzekering voor. De vereniging heeft hier aanvullend geen verzekering voor geregeld. Bij het plaatsvinden van een ongeval kan dit overlijden tot gevolg hebben of kunnen er kosten gemaakt worden i.v.m. medische zorg of invaliditeit. De uitkering bij blijvende invaliditeit is afhankelijk van de mate van invaliditeit en het verzekerde bedrag. In de bijlage onderaan wordt meer informatie gegeven over de collectieve verzekering.

Ziektekosten
Voor de kosten van medisch herstel in een ziekenhuis of het bezoeken van een huisarts dient in eerste instantie de eigen zorgverzekering aangesproken te worden. Het eigen risico is daarbij niet verzekerd op de ongevallenverzekering en het zal per situatie verschillen of deze verhaald kan worden. Het bezoeken van een huisartsenpost of huisarts valt niet onder het eigen risico van de zorgverzekering. Het vervoer per ambulance en medische zorg in een ziekenhuis vallen wel onder het eigen risico.

Schade tijdens vervoer
Hierbij maken we een onderverdeling in schade aan het eigen voertuig of schade aan het voertuig van derden en schade aan de inzittenden. De schade aan motorrijtuigen van derden is verzekerd op de eigen autoverzekeringspolis. Dit kan ook gelden voor schade aan het eigen voertuig en dit is terug te zien op de autopolis onder volledig casco (allrisk). Verlies in no-claimkorting kan niet verhaald worden op de vereniging.
Schade aan de inzittenden van de auto is op de WA-dekking van de auto ook verzekerd als de bestuurder van het voertuig aansprakelijk is voor het ongeval. Ook kan dit mogelijk verhaald worden op een derde partij. Wel raden wij het iedereen aan de dekking “schade inzittenden” mee te verzekeren op zijn of haar autopolis. Hiermee is het risico in ieder geval beter afgedekt en wordt de schade uitgekeerd ook als het nog niet bekend is wie er precies aansprakelijk is.

Vrijwilliger ?
Ben je vrijwilliger binnen de gemeente Hardenberg kijk dan ook eens op de volgende link voor meer informatie over verzekeringen die geregeld zijn vanuit de gemeente: https://www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/vrijwilligers/vrijwilligersverzekering/

Voor al bovenstaande risico’s is het raadzaam contact op te nemen met uw eigen verzekeringsadviseur en samen te bekijken of u voldoende verzekerd bent.